Popovi pod vodom

Prema prvim nepotpunim podacima u Semberiji

Popovi pod vodom

Katastrofalne poplave, koje su zadesile Semberiju, nisu poštedjele ni pčelare. U Udruženju pčelara “Semberija” u Bijeljini još nemaju kompletne podatke o štetama, ali prema do sada raspoloživim podacima podivljala rijeka je odnijela oko 400 košnica. Prema informacijama koje smo dobili od Budimira Gavrića, predsjednika Udruženja pčelara “Semberija” u Bijeljini, ova šteta je evidentirana kod 11 pčelara u Amajlijama, Popovima i Brocu.

Najveću štetu pretrpio je ugledni semberski pčelar Stanimir Knežević iz sela Popova. Njemu je voda odnijela čak 115 pčelinjih društava. Ljubo Knežević, takođe iz sela Popova, ostao je bez 48 košnica.

S obzirom da se u neka seoska domaćinstva veoma teško stiže sa hranom i lijekovima, sasvim je razumljivo da se ne mogu da prikupe podaci o štetama koje su pretrpili pčelari. Uostalom, u neka seoska područja voda još nije zaplavila i pitanje je da li će i do njih stići. O konačnim štetama na pčelinjacima moći će se govoriti tek kada se voda povuče u korita.