Organizator

Iz aktivnosti Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Organizator

Američka organizacija USAID/Sida FARMA organizuje prezentaciju “dobre pčelarske prakse” u Banjoj Luci i Trebinju. Predavač će biti gospodin Ulrich Broecker iz Njemačke, konsultant USAID/Sida FARMA.

U Banjoj Luci prezentacija će se održati 19. novembra od 11 do 15 sati na Poljoprivrednom fakultetu i to u saradnji sa Savezom udruženja pčelara Republike Srpske, koji je partner USAID-a i Poljoprivrednim fakultetom Banja Luka.

U pozivu koji je upućen pčelarima naglašava se da je u pitanju predavanje o implementaciji dobrih pčelarskih praksi u radu na pčelinjaku i u proizvodnji meda. Cilj ovog predavanja je da se pčelarima i proizvođačima meda prezentira i približi prednost implementacije dobrih pčelarskih, proizvodnih i higijenskih praksi u pčelarstvu radi njihove što bolje pripreme za plasman na lokalno, regionalno, a naročito, kad se za to steknu uslovi, i na evropsko tržište.

Poslije predavanja, biće prikazan kratak film na temu savremene “bolesti” pčela – misteriozni nestanak pčela.

Sedam dana kasnije, dakle, 26. novembra istovijetna prezentacije “dobre pčelarske prakse” obaviće se i u Trebinju i to u 01,00 sat u sali HET-a (Hidroelektrane Trebinje). Ovo je zaista lijepa prilika da se naši pčelari upoznaju sa dostignućima pčelara razvijenih zemalja pa se s pravom očekuje da će posjećenost biti izuzetna.