Grad domaćin

Centar za lokalni i ekonomski razvoj organizuje, a Vlada Republike Srpske i Opština Derventa su glavni pokrovitelji regionalne izložbe pčelinjih proizvoda, pčelarske opreme, ljekovitog bilja i festivala izvorne muzike – DERVENTA 2010, koja će se održati 11 i 12. novembra ove godine u Sportsko  kulturnom centru i centru za kulturu. U nastavku dajemo program ove manifestacije.

P R O G R A M

11. novembar 2010 – ČETVRTAK:

11,00 – 12,00 Registracija izlagača i postavljanje štandova i priprema ceremonije otvaranja;

12,00 – 13,00 Otvaranje regionalne izložbe ;
– kulturno-zabavni program;
– obraćanje organizatora Izložbe;
– obraćanje predstavnika opštine Derventa;
– obraćanje predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

13,00 – 14,00 Razgledanje štandova, razgovor sa izlagačima i poslovni kontakti;

14,00 – 17,00 Predstavljanje izlagača i prodajna izložba;

17,00 – 18,00 Prijem izvornih grupa i prijava za takmičenje;

18,00 – 23,00 Festval izvorne muzike – takmičarski dio;

MJESTO ODRŽAVANJA: SPORTSKO KULTURNI CENTAR (SPORTSKA DVORANA), Svetog Save bb

Grad domaćin

12. novembar 2010 – PETAK:

PROGRAM EDUKACIJE PČELARA – Centar za kulturu

10,00 – 11,30 Tema: „Bolesti i štetočine pčela i pčelinjeg legla“ – Mr Mirjanić Goran;

11,30 – 12,00 Pitanja, odgovori i diskusija;

PROGRAM EDUKACIJE O ZDRAVOJ HRANI – Centar za kulturu

13,00 – 13,45 TEMA: „Klice izvor života – organskom hranom do zdrarvlja“ – Vojislav Đudurović;

13,45 – 14,15 Pitanja, odgovori i diskusija;

15,00 – 16,00 Okrugli sto:„Perspektive razvoja pčelarstva i ljekovitog bilja u RS i BiH“ – Centar za kulturu

16,00 – 16,45 Diskusija, pitanja i odgovori, donošenje i usvajanje ZAKLJUČAKA i PREPORUKA

17,00 – 19,00 Kulturno – umjetnički program –  Promocija narodnih običaja Posavine – SPORTSKA DVORANA

19,00 – 20,00 Ceremonija zatvaranja izložbe i festivala izvorne muzike – Centar za kulturu;
– kulturno zabavni program
– dodjela nagrada i priznaja

20,00 – 23,00 Etno večera za izlagače i goste – Restoran Centara za kulturu;