Prezentacija predsjednika Maksimovića

Savez udruženja pčelara Republike Srpske na međunarodnim skupovima

Prezentacija predsjednika Maksimovića

Crna Gora, tačnije grad Pljevlja, bila je 11. oktobra ove godine domaćin veoma važnog regionalnog skupa – Međunarodne konferencije o kvalitetu pčelinjih proizvoda i uslovima neophodnim za izvoz meda u zemlje Evropske unije. Organizator ovog skupa bila je SWG-RRD Grupa, a prisustvovale su delegacije ministarstava poljoprivrede Albanije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske. U radu ovog skupa uzeli su učešće i predstavnici pčelarskih asocijajcija iz Crne Gore i Republike Srpske.

Pored radnog dijela u Pljevljima je u isto vrijeme održan  regionalni sajam pčelarstva na kojem su učestvovala udruženja pčelara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

Učesnici skupa

Predstavnici ministarstava poljoprivrede su prezentovali zakonske regulative u svojim zemljama koje se tiču kvaliteta pčelinjih proizvoda kao i uslove koji se moraju ispuniti da bi se pčelinji proizvodi mogli izvoziti u zemlje Evropske unije. Zakonsku regulativu Evropske unije  prezentovala je prof. dr Hrisula Kiprijanovska iz Makedonije.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na ovom skupu bio je Radivoje Maksimović, koji je ujedno predstavljao i Savez udruženja pčelara Republike Srpske. On je učesnike skupa u Pljevljima upoznao sa aktivnostima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje se vode na jačanju pčelarskog sektora kao i zakonskoj regulativi koja se tiče kvaliteta meda i ostalih pčelinjih proizvoda.

Predsjednici Saveza udruženja pčelara Crne Gore i Republike Srpske

Drugi dio izlaganja predsjednika Maksimovića odnosio se na prezentaciju pčelarskog sektora u Republici Srpskoj kao i aktivnosti Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Tokom boravka u Pljevljima Radivoje Maksimović je vodio razgovore sa Slavicom Pavlović iz Ministarstva poljoprivrede Crne Gore, kao i  sa Radulom Miljanićem, predsjednikom Saveza  udruženja pčelara Crne Gore. Tom prilikom ocijenjeno je da dva saveza, Crne Gore i Republike Srpske, imaju veoma dobru saradnju. Ovom prilikom dogovorene su nove zajedničke aktivnosti koje se tiču projekta prekogranične saradnje, a koje će doprinijeti napretku pčlarskog sektora Crne Gore i Republike Srpske.