Jedna lijepa vijest iz Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Uskoro kod čitalaca

Upravo je završeno štampanje i u najskorije vrijeme naći će se pred čitaocima – pčelarima  jedno veoma zanimljivo i korisno izdanje – “Priručnik za dobru pčelarsku praksu”. Autor je Gilles Ratja, aktuelni predsjednik Apimondije, a izdavači  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Savez udruženja pčelara Republike Srpske. Knjiga sadrži brojne stručne savjete i veoma korisna iskustva iz pčelarske prakse. Sve je to napisano veoma pristupačno pa se s pravom očekuje da će ovaj priručnik biti rado prihvaćen od  naših pčelara.

Knjiga je štampana u 2.500 primjeraka i dobiće je besplatno svi pčelari čija su udruženja članovi Saveza. Distribuciju će izvršiti tehnički sekretar Saveza Slavko Stanić.