Jedan od...

Riječima brojki

Jedan od...

Nema pedantnih podataka o broju pčelara u Republici Srpskoj. Tek kada se sačini baza podataka, na čemu se već radi, znaće se ovi podaci. Međutim, u Savezu udruženja pčelara Republike Srpske raspolažu podacima o broju pčelara koji su u 2009. godini ostvarili pravo na podsticaje koje je isplatilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prema ovim podacima u Hercegovačkoj regiji bilo 365 korisnika podsticaja, a broj košnica je iznosio 26.373. Ova regija je najbrojnija  po broju korisnika podsticaja, ali ne  i po broju košnica. Regija Doboj je imala 300 pčelara sa 26.394 košnice, dakle, u ovoj regiji pčelinjaci  su nešto veći.

U Krajiškoj regiji bilo je 277 pčelara sa 20.921 košnicom, a u Potkozarskoj 271 pčelar imao je 21.756 košnica. U Sembersko-majevičkoj regiji podsticajna sredstva ostvarilo je 116 pčelara za 8.889 košnica, a slijedi Birčanska regija sa 64 pčelara i 4937 košnica, Gornjedrinska sa 57 pčelara i 3.816 košnica, a na kraju je Romanijska regija sa 55 pčelara koji su imali 4.094 košnice.

Kada se saberu podaci iz svih regija dolazi se  do 1.505 pčelara sa ukupno 117.180 košnica. Kako smo već naglasili, ovo su podaci o pčelarima koji su ostvarili podsticaje. A ukupan broj pčelara u Republici Srspkoj i broj njihovih košnica je sigurno daleko veći. Prema nekim procjenama u Savezu udruženja pčelara u Republici Srpskoj pčelarstvom se bavi oko 3.500 domaćinstava, a njihov broj košnica se kreće oko 200.000.