Violeta Santrač
Šesnaesta sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Violeta Santrač - viza za Tursku

U Tesliću je 30. juna o. g. održana redovna sjednica Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, šesnaesta po redu,  kojoj su prisustvovali svi članovi te predstavnici Udruženja pčelara “Lipa” iz Dervente. Ovom prilikom Savez je u saradnji sa Udruženjem poljoprivrednika “Poljotes” iz Teslića organizovao  i predavanje  na temu “Zdravstvena zaštita pčela”, a predavač je bila mr Violeta Santrač iz  Veterinarskog zavoda “Vaso Butozan” iz Banja Luke.

Na sjednici Upravnog odbora na dnevnom redu našlo se više konkretnih pitanja i u vezi s njima, poslije obimne rasprave, donijete su odgovarajuće odluke.

Članovi Upravnog odbora su obaviješteni o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Tom prilikom rečeno je da jedino nije realizovana odluka Upravnog odbvora da se Pčelarska zadruga “Medoprom” iz Dervente obavijesti da  ista ne može po odredbama važećeg Statuta Saveza udruženja pčelara Republike Srpske biti redovna članica Saveza, nego samo može imati status vanredne članice o čemu, zaključeno je, zadrugu treba službeno obavijestiti.

U nastavku sjednice Slavko Stanić, sekretar Saveza, informisao je Upravni odbor o doznačenim sredstvima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i to 20.000 konvertibilnih maraka za izradu baze podataka pčelara i 12.200 konvertibilnih maraka za izradu web stranice, priručnika “Dobra pčelarska praksa” i Biltena. O utrošku ovih sredstava Savez mora detaljno informisati Ministarstvo u roku od 90 dana po doznaci sredstava na žiro račun, a ista su prispjela polovinom maja o. g.  Poslovi izrade i servisiranja web stranice i pripremanje i izdavanje Biltena povjereno su DOO “Biznis klub” iz Bijeljine, a štampanje priručnika “Dobra pčelarska praksa”  štampariji “Print šop” iz Trebinja, koja je ponudila najpovoljnije uslove.

Izrada baze podataka pčelara je veoma važan, složen i odgovoran posao pa je sasvim razumljivo da je privukao posebnu pažnju članova Upravnog odbora. To je posao sa dosta informacija i podataka koji se po izradi baze podataka moraju dva puta godišnje inovirati i ažurirati. U pitanju je posao koji se mora raditi parcijalno, po regijama. U Hercegovačkoj regiji je već završen, a slijedi izrada baze podataka za pčelarstvo do kraja ove godine za Potkozarsku i Romanijsku regiju. Posao je povjeren “Malkomu” iz Bileća uz naglašavanje da vremena nema za pretek jer sredstva koja je Ministarstvo obezbijedilo strogo namjenski za ovaj posao moraju biti opravdana u određenom roku.

Na dnevnom redu je bio i prijedlog da se štampa Kodeks ponašanja pčelara, ali je poslije primjedbe Bože Kakuće, člana Upravnog odbora iz Višegrada, zaključeno da se isti ne štampa jer je njegov sadržaj u značajnoj mjeri obuhvaćen priručnikom “Dobra pčelarska praksa”. Na taj način neće biti dupliranja jednog istog (ili značajno sličnog= teksta,  što je, svakako, veoma racionalna odluka.

Organizovanje škole pčelarstva je dobilo podršku i na ovoj sjednici i predloženo je da se takva škole ove godine organizuje na području Regije Doboj.

Predsjednik Radivoje Maksimović

Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, informisao je članove Upravnog odbora o pripremama za organizovanje posjete pčelarskim institucijama i pčelarima Slovenije. Predloženo je da putuju članovi Upravnog i Nadzornog odbora te predstavnici udruženja pčelara – članica Saveza. Bilo bi to istinski studijsko putovanje u trajanju od tri dana. Učešće putnika bilo bi 100 konvertiilnih maraka, a putovanje će se realizovati najvjerovatnije 27. i 28. septembra 2010. godine kako bi se prisustvovalo otvaranju “Apimedike” u Ljubljani. Jednoglasno je donijeta odluka da se nastavi sa pripremama organizpvanja ovog putovanje i da se razmotri mogućnost jednogdnenog boravka i upoznavanje sa pčelarstvom susjedne Austrije.

Ovom prilikom je donijeta odluka da se izvrše finansijske obaveze za 2010. godinu prema Apimondiji, a riječ je o iznosu od oko 300 evra.

Još jedna tačka dnevnog reda zaslužuje posebnu pažnju. Ona najbolje pokazuje da su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Savez udruženja pčelara Repuzblike Srpske na istoj “talasnoj dužini”. Naime, jednoglasno je usvojena odluka da se realizuje dogovor postignut sa Ministarstvom da se od ove godine počne sa internom kontrolom prijavljenih košnica za podsticaje. Na tome će raditi, i to konkretno na licu mjesta,  posebna komisija na čijem čelu će biti Slavko Stanić, sekretar Saveza, a članovi komisije biće predsjednici regija i udrušenja pčelara kod kojih se vrši kontrola. Ovaj posao će početi 1. septembra i trajaće dok se ne iskontrolišu sva udruženja pčelara. Kontrola će se vršiti po principu slučajnog uzorka, a cilj je da istom bude obuhvaćeno bar 10 odsto pčelara prijavljenih za podsticaje. O rezultatima kontrole Komisija će informisati Upravni odbor Saveza i resorno ministarstvo.

Odlučeno je, takođe, da se u Komisiju za izradu pravilnika i drugih podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o pčelarstvu Republike Srpske imenuje Slavko Stanić, diplomirani inženjer poljoprivrede, koji je bio angažovan i u pripremi ovog zakona.

Na kraju je donijeto i nekoliko odluka, koje bi se mogle svrstati u kategoriju “tekućih”:

  • da sekretar Saveza umnoži Zakon o pčelarstvu i proslijedi ga članovima Upravnog odbora i drugih organa Saveza, da se po jedan primjerak obezbijedi članicama Saveza prilikom obavljanja kontrole udruženja pčelara po regijama,
  • da se obezbijede sredstva za avionske karte za odlazak  Radivoja Maksimovića, predsjednika Saveza i Violete Santrač, istaknutog naučnog radnika iz oblasti pčelarstva, na Konres Evropske pčelarske asocijajcije “EURO BEE” koji se održava u Ankari  od 5. do 9. septembra o. g. (ukoliko se sredstva ne obezbijede na drugi način),
  • da se novoformiranom udruženju pčelara iz Lopara, koje još nije postalo član Saveza (ali će to najvjerovatnije biti) finansijski pomogne da organizuje jedno stručno predavanje za pčelare u ovoj godini s tim da predavanje bude za pčelare cijele Sembersko-majevičke regije,
  • da se svim članicama Saveza, koje nisu izmirile članarinu za 2009. godinu, ponovo pošalju opomene, sa rokom plaćanja od 15 dana, a poslije tog roka, za sve one koji ne izmire obaveze, uslijedilo bi isključenje iz članstva,
  • ocijenjeno je da su i pčelari pretrpili velike štete od poplava, ali štete u pčelarstvu su još veće zbog nedostatka paše. U vezi s tim zaključeno je da, ako bude zahtjeva sa terena, isti budu proslijeđeni resornom Ministarstvu,
  • još jedanput je naglašen problem masovne sječe šumskih sortimenata (što je bilo predmet rasprave i na sjednici Skupštine u Višegradu), a posebno u Podkozarskoj i Dobojskoj regiji. Zaključeno je da se o ovome informiše resorno Ministarstvo sa molbom da sagleda ovu problematiku,
  • da predsjednik Upravnog odbora interveniše kod odgovornih lica u resornom Ministarstvu da se obrazac za podsticaj na web stranici Vlade Republike Srpske dovede u stanje, da ga korisnici mogu “skinuti” i popuniti uz zahtjev za podsticaj.