Skupštinske odluke

Skupština Saveza udruženja pčelara Republike Srpske na sjednici održanoj u Višegradu 20. februara o. g. donijela je Odluku o visini članarine za 2010. godinu. Ovim dokumentom je regulisano da za udruženja pčelara – redovne članice članarina prema Savezu iznosi:

  • po 10,00 konvertibilnih maraka za svakog člana udruženja pčelara koji je ostvario pravo na novčane podsticaje u toku 2009. godine, ili koji ispunjava uslove za ostvarivanje toga prava u 2009. godini i
  • po 2,00 konvertibilne marke na ime redovne godišnje članarine za svakog člana udruženja pčelara, koji  nije iskoristio pravo na novčani podsticaj.

Udruženja pčelara – članice Saveza, dužna su uplatu članarine izvršiti do 30. juna 2010. godine za članove koji su ostvarili status člana udruženja  do 31. maja 2010. godine, a do kraja tekuće godine za članove koji su status člana u udruženjima pčelara ostavrili u periodu od 1. juna do 31. decembra 2010. godine.

Odlukom je predviđeno da se o njenoj primjeni stara Upravni odbor, a  primjena teče od 1. januara 2010. godine.